Imprint & Impressum

Casus BZS d.o.o
Malomlačka ulica 21
10020 Zagreb

OIB: 05690903670
MBS: 081546828

Nadležan: Trgovački sud u Zagrebu.
Iznos temeljnog kapitala društva: 3000,00 Eura.
Poslovni račun: Erste Banka, IBAN: HR 46 2402 0061 1011 9713 2
Članovi uprave: Ana Jelekovac Jurkin, Edita Simic
Kontakt e-mail: support@bebazastolom.com

Web stranicu dozvoljeno je koristiti za privatne svrhe bez ikakvih naknada za korištenje, a poštivajući Uvjete i pravila upotrebe. Korištenjem webshopa/internetske prodavaonice obvezujete se poštivati navedena pravila i uvjete.

Rješavanje sporova 

Europska komisija nudi platformu za online rješavanje sporova (OS): Europa Consumer ODR. Nismo voljni niti smo obavezni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom.

Odgovornost za sadržaj

Kao pružatelj usluga, mi smo odgovorni za vlastiti sadržaj na ovim stranicama. Međutim, mi kao pružatelji usluga nismo obvezni nadzirati prenesene ili pohranjene informacije trećih strana ili istraživati ​​okolnosti koje ukazuju na nezakonitu aktivnost.

Obveze uklanjanja ili blokiranja korištenja informacija prema općim zakonima ostaju nepromijenjene. Međutim, odgovornost u tom pogledu moguća je samo od trenutka u kojem se zna za konkretnu povredu zakona. Čim postanemo svjesni bilo kakvog kršenja zakona, odmah ćemo ukloniti ovaj sadržaj.

Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži poveznice na vanjske web stranice na koje nemamo utjecaja. Stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za ovaj vanjski sadržaj. Odgovarajući pružatelj ili operater stranica uvijek je odgovoran za sadržaj povezanih stranica. Povezane stranice su provjerene zbog mogućih zakonskih povreda u vrijeme povezivanja. Ilegalan sadržaj nije bio prepoznatljiv u trenutku povezivanja.

Međutim, stalna kontrola sadržaja povezanih stranica nije razumna bez konkretnih dokaza o kršenju. Čim postanemo svjesni kršenja zakona, odmah ćemo ukloniti takve poveznice.

Autorsko pravo

Sadržaj i radovi na ovim stranicama koje su izradili operateri stranice podliježu hrvatskom zakonu o autorskim pravima. Umnožavanje, uređivanje, distribucija i bilo koja vrsta iskorištavanja izvan granica autorskog prava zahtijeva pisani pristanak dotičnog autora ili kreatora. Preuzimanja i kopije ove stranice dopuštene su samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu.

U mjeri u kojoj sadržaj na ovoj stranici nije kreiran od strane operatera, poštuju se autorska prava trećih strana. Posebno su sadržaji trećih strana označeni kao takvi. Ukoliko ipak saznate za kršenje autorskih prava, molimo da nas o tome obavijestite. Čim postanemo svjesni kršenja zakona, odmah ćemo ukloniti takav sadržaj.